VZNIK

 • Architektonické a projekčné štúdio CIDSTUDIO, creative - idea - design studio som založil v roku 2015. Zaoberám sa modernou aj klasickou architektúrou a dizajnom.

NÁPLŇ

 • Architektúra je mojou hlavnou pracovnou náplňou. Zaoberám sa navrhovaním moderných budov a priestorov, ktoré sú funkčné, bezpečné a estetické.

NÁVRH, PROJEKT

 • Pri návrhu diela plne rešpektujem želanie investora,
  je nutné rešpektovať každé miesto, kde dielo bude postavené. Pri návrhu diela používam súčasné materiály a konštrukcie.
  Vypracujem projektovú dokumentáciu (PD) pre rôzne stavby, PD pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie, PD pre realizačný projekt stavby.
  K individuálnym projektom vytváram 3D vizualizácie pre lepšiu predstavivosť investora.

KOORDINÁCIA

 • Pri návrhu a vypracovaní projektovej dokumentácie k dielu vždy spolupracujem s autorizovanými odborníkmi v stavebníctve: statika, voda a kanalizácia, elektroinštalácia, ústredné vykurovanie a vetranie, klimatizácia, plynofikácia, požiarna ochrana, projektové energetické hodnotenie. Každý projekt je koordinovaný so všetkými profesiami pre dosiahnutie čo najlepšej realizácie stavebného diela.

PRACUJEM S

 • Pri svojej práci používam výkonný hardware a software. Pre vypracovanie projektovej dokumentácie využívam grafický software ArchiCad, pre spracovanie 3D vizualizácií využívam software Artlantis a Twinmotion.